Kontakty

Kontaktný formulár

Kontaktné informácie

BIOMETRIC spol. s r. o.,
Rovniankova 2
851 02 Bratislava

IČO: 43 874 801
IČO DPH: SK2022498731
DIČ: 2022498731

Bankové spojenie: 2397098251/0200
IBAN: SK45 0200 0000 0023 9709 8251
BIC: SUBASKBX

Telefón: +421221025460
E-mail: info@parkovaciezabrany.sk

Zapísaný v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 49662/Bv

Rovniankova 2, 851 02 Bratislava.