Kontakty

Kontaktný formulár

  Kontaktné informácie

  BIOMETRIC spol. s r. o.,
  Rovniankova 2
  851 02 Bratislava

  IČO: 43 874 801
  IČO DPH: SK2022498731
  DIČ: 2022498731

  Bankové spojenie: 2397098251/0200
  IBAN: SK45 0200 0000 0023 9709 8251
  BIC: SUBASKBX

  Telefón: +421221025460
  E-mail: info@parkovaciezabrany.sk

  Zapísaný v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 49662/Bv

  Rovniankova 2, 851 02 Bratislava.